ֆիզիկայի ծրագիր, 9-րդ դասարան, 2019-20 ուստարի

Ծրագրի նպատակները.

  • սովորողներին  սովորեցնել  ինքնուրույն    գիտելիքներ ստանալ
  • օգնել   սովորողներին    ինքնուրույն    գործնական – հետազոտական  աշխատանքի միջոցով  յուրացնել բնության ճանաչման գիտական մեթոդները;

Continue reading

Գնահատում

20180901_092358.jpg

Միշտ էլ դժվարացել եմ սովորողին գնահատել:

Ի՞նչը գնահատել, ինչպե՞ս գնահատել և ինչո՞ւ գնահատել: Սակայն առարկայական դասավանդման ժամանակ, ըստ պետական չափորոշիչների և ըստ կարգավիճակի , գնահատումը պարտադիր է: Իհարկե, այն ունի ամփոփող նշանակություն և կարգավորում է կրթական պրոցեսները, սակայն իմ երկարատև աշխատանքի ընթացքում կողմ եմ եղել ոչ թվանշանային գնահատմանը:

Continue reading

Բջնի, ճամփորդության մասին հաշվետվություն

 

 

 

 

 

«Գետը բնակավայրում» ծրագրով ավագ դպրոցի էկոլոգիայի և անգլերենի ընտրովի դասընթացի սովորողների հետ ծրագրեցինք այցելել Բջնի և հայրենագիտական, ուսումնաճանաչողական, ազգագրական ծրագրերի հետ միաժամանակ կատարել էկոակցիաներ տեղի դպրոցի սովորողների հետ միասին, ուսումնասիրել միջին հոսանքներում Հրազդան գետի էկոլոգիական վիճակը:

Continue reading

Օրացույց – հունիս

2018-2019 ուսումնական տարվա ուսումնական օրացույցի հավելված

Նախագիծ

Հանրակրթական, լրացուցիչ կրթության պարապմունքներ ըստ դպրոցների, քոլեջի միասնական և սովորողների անհատական դասացուցակների

Ամենօրյա ընդհանուր պարապմունք կրթահամալիրի դպրոցներում, քոլեջում

Ուսումնական նախագծեր, ստուգատեսներ

Առարկայական ամենամսյա ֆլեշմոբներ

  • Բնագիտություն՝ հունիսի 7
  • Հասարակագիտական՝ հունիսի 12
  • Մայրենի՝ հունիսի 14
  • Անգլերեն՝ հունիսի 19
  • Ռուսերեն՝ հունիսի 21
  • Մաթեմատիկա՝ հունիսի 26
  • Շախմատ՝ հունիսի 28

Մանկավարժական աշխատողների դպրոց

  • Ծնողական ակումբներ

Վարչական խորհրդի նիստ՝ հունիսի 4, 18

Մանկավարժական ակումբ՝ հունիսի 11

Մասնաժողովի նիստ՝ հունիսի 25

Պետական տոներ, միջազգային օրեր

Ամառային ճամբար, մայիսի 27-հունիսի 7, 2019թ.

IMG-20190221-WA0001.jpg

Ճամբարի ընթացքում կկազմակերպվի  մասնագիտական խորհրդատվություններ ֆիզիկայից 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարանների սովորողների համար

Էկոլոգիայի խմբի հետ կճամփորդենք դեպի Բջնի, ծանոթանալու կամար Հրազդան գետի էկոլոգիական վիճակի հետ տվյալ համայնքում, կայցելենք Բջնիի երկու եկեղեցիները, հանքային ջրի  աղբյուրը, բնական հուշարձան- կամարը, կծանոթանանք տարածքի բուսական աշխարհին , կհավաքենք դեղաբույսեր:

Երևանում կայցելենք Բնության և երկրաբանության թանգարաները:

Սովորող-սովորեցնող նախագծով կկազմակերպվի ֆիլմերի դիտումներ և քննարկումներ աստղացուցարանում

Միջառաջկայական նախագիծ ֆիզիկա-քիմիա-Էլեկտրոլիզ

Continue reading